logo
logo
ładowanie aplikacji
Prezentowane w Geoportalu Województwa Łódzkiego mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne, nie mogą być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych. Informacje zawarte w Geoportalu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Mapy ani żadne ich części bez pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Geoportalu prosimy przesyłać pod adres e-mail geoportal@lodzkie.pl.
Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy.
Map published in this service has only illustrative character and can not be considered as an official document. It can not be used as a base of any administrative or official activities.

This map or any part of it can not be used in playable systems or reproduced by any other means; photographic, mechanic and others, without written permission.

Please send all comments and suggestions on e-mail geoportal@lodzkie.pl.
Thank you for all comments.
Ładowanie aplikacji...
Loading application...
logo

Ankieta